DATU SERVISS, SIA

Adrese: Rīga, Elizabetes iela 31
Reģ.Nr: 40003262979   Reģ.Datums: 1995-08-17       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums DATU SERVISS SIA tika reģistrēts 17.08.1995.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 8. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 338348 EUR. Neto pārdošanas apjoms DATU SERVISS SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 214505 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 42107 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar -54097 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 6399) Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi - Other information service activities n.e.c..
Kredītreitings DATU SERVISS SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 30451 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma