Akorda, SIA

Adrese: Rīga, Dzelzavas iela 117
Reģ.Nr: 40003686472   Reģ.datums: 2004-06-21       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Augsta kredītspēja.


Uzņēmums Akorda SIA tika reģistrēts 21.06.2004.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2022.g. bija 17. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2021.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2022.g. bija 2261382 EUR. Neto pārdošanas apjoms Akorda SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 1633226 EUR 2021.g.
Peļņa par 2022.g. ir 145478 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 145310 EUR 2021.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 7410) Specializētie projektēšanas darbi - Specialised design activities; (NACE2: 4221) Ūdensapgādes sistēmu būvniecība - Construction of utility projects for fluids; (NACE2: 3812) Bīstamo atkritumu savākšana - Collection of hazardous waste; (NACE2: 3700) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana - Sewerage; (NACE2: 3600) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde - Water collection, treatment and supply; (NACE2: 3811) Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) - Collection of non-hazardous waste.
Kredītreitings Akorda SIA ir AA (Augsta kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 135683 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Augsta kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma