ASFALTBŪVE, SIA

Adrese: Rīga, Tomsona iela 40 - 3
Reģ.Nr: 40003994881   Reģ.Datums: 2008-02-22       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums ASFALTBŪVE SIA tika reģistrēts 22.02.2008.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 11. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 3892121 EUR. Neto pārdošanas apjoms ASFALTBŪVE SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 1553879 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 638668 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 327257 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4211) Ceļu un maģistrāļu būvniecība - Construction of roads and motorways.
Kredītreitings ASFALTBŪVE SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 350291 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma