AIRTEX, SIA

Adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Jaunatnes iela 4
Reģ.Nr: 40103438176   Reģ.Datums: 2011-07-18       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums AIRTEX SIA tika reģistrēts 18.07.2011.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 4. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 179057 EUR. Neto pārdošanas apjoms AIRTEX SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 164261 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 43479 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 34635 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 1392) Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu - Manufacture of made-up textile articles, except apparel.
Kredītreitings AIRTEX SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 16115 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma