AMRO BALTIC, SIA

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 87I
Reģ.Nr: 40103627507   Reģ.datums: 2013-01-21       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Augsta kredītspēja.


Uzņēmums AMRO BALTIC SIA tika reģistrēts 21.01.2013.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2022.g. bija 8. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2021.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2022.g. bija 1704785 EUR. Neto pārdošanas apjoms AMRO BALTIC SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 1383182 EUR 2021.g.
Peļņa par 2022.g. ir 83699 EUR. Peļņa samazinājās salīdzinājumā ar 107329 EUR 2021.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4651) Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software; (NACE2: 4741) Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores.
Kredītreitings AMRO BALTIC SIA ir AA (Augsta kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 102287 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Augsta kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma