AXUS, SIA

Adrese: Rīga, Sāremas iela 3
Reģ.Nr: 40203211373   Reģ.datums: 2019-05-15       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums AXUS SIA tika reģistrēts 15.05.2019.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2022.g. bija 14. Darbinieku skaits pieaudzis salīdzinājumā ar 2021.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2022.g. bija 413870 EUR. Neto pārdošanas apjoms AXUS SIA samazinājies salīdzinājumā ar 628721 EUR 2021.g.
Peļņa par 2022.g. ir 103614 EUR. Peļņa samazinājās salīdzinājumā ar 252610 EUR 2021.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4322) Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana - Plumbing, heat and air-conditioning installation; (NACE2: 2529) Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana - Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal.
Kredītreitings AXUS SIA ir AAA (Visaugstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 37248 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Augsta kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma