AXUS, SIA

Adrese: Rīga, Sāremas iela 3
Reģ.Nr: 40203211373   Reģ.datums: 2019-05-15       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums AXUS SIA tika reģistrēts 15.05.2019.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2023.g. bija 14. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2022.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2023.g. bija 775428 EUR. Neto pārdošanas apjoms AXUS SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 413870 EUR 2022.g.
Peļņa par 2023.g. ir 204710 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 103614 EUR 2022.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4322) Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana - Plumbing, heat and air-conditioning installation; (NACE2: 2529) Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana - Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal.
Kredītreitings AXUS SIA ir AAA (Visaugstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 69789 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Augsta kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma