ALRA, SIA

Adrese: Kuldīgas nov., Kabiles pag., Avoti
Reģ.Nr: 41203015758   Reģ.datums: 2001-03-12       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums ALRA SIA tika reģistrēts 12.03.2001.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2021.g. bija 6. Darbinieku skaits samazinājies salīdzinājumā ar 2020.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2021.g. bija 2061555 EUR. Neto pārdošanas apjoms ALRA SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 799321 EUR 2020.g.
Peļņa par 2021.g. ir 305788 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar -161342 EUR 2020.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 0220) Mežizstrāde - Logging.
Kredītreitings ALRA SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 185540 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Apmierinoša kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma