TP aģentūra, SIA

Adrese: Jēkabpils nov., Salas pag., "Upmaļi"
Reģ.Nr: 45403031893   Reģ.Datums: 2011-12-20       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums TP aģentūra SIA tika reģistrēts 20.12.2011.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 4. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 191144 EUR. Neto pārdošanas apjoms TP aģentūra SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 152897 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 62431 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 31340 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 0240) Mežsaimniecības palīgdarbības - Support services to forestry.
Kredītreitings TP aģentūra SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 17203 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma