PROFCENTRS, SIA

Adrese: Rīga, Ventspils iela 63A
Reģ.Nr: 50103188941   Reģ.Datums: 2008-09-02       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums PROFCENTRS SIA tika reģistrēts 02.09.2008.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 23. Darbinieku skaits pieaudzis salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 4685481 EUR. Neto pārdošanas apjoms PROFCENTRS SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 4634665 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 270109 EUR. Peļņa samazinājās salīdzinājumā ar 285904 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4673) Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment.
Kredītreitings PROFCENTRS SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 421693 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma