IV PLUS, SIA

Adrese: Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona iela 19
Reģ.Nr: 51503027921   Reģ.Datums: 2001-06-29       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums IV PLUS SIA tika reģistrēts 29.06.2001.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 70. Darbinieku skaits pieaudzis salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 716991 EUR. Neto pārdošanas apjoms IV PLUS SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 675949 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 95480 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 81787 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 1412) Darba apģērbu ražošana - Manufacture of workwear.
Kredītreitings IV PLUS SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 64529 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma