IV PLUS, SIA

Adrese: Krāslavas nov., Krāslava, Aronsona iela 19
Reģ.Nr: 51503027921   Reģ.datums: 2001-06-29       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums IV PLUS SIA tika reģistrēts 29.06.2001.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2021.g. bija 69. Darbinieku skaits samazinājies salīdzinājumā ar 2020.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2021.g. bija 681022 EUR. Neto pārdošanas apjoms IV PLUS SIA samazinājies salīdzinājumā ar 716991 EUR 2020.g.
Peļņa par 2021.g. ir 119675 EUR. Peļņa pieaugusi salīdzinājumā ar 95480 EUR 2020.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 1412) Darba apģērbu ražošana - Manufacture of workwear.
Kredītreitings IV PLUS SIA ir AAA (Visaugstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 61292 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Augsta kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma