MEŽSĒTAS 97, SIA

Adrese: Balvu nov., Rugāju pag., "Mežsētas"
Reģ.Nr: 53201016301   Reģ.Datums: 1997-09-08       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Laba kredītspēja.


Uzņēmums MEŽSĒTAS 97 SIA tika reģistrēts 08.09.1997.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 4. Darbinieku skaits samazinājies salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 394611 EUR. Neto pārdošanas apjoms MEŽSĒTAS 97 SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 267820 EUR 2019.g.
Zaudējumi par 2020.g. ir -90546 EUR.Uzņēmumam bija peļņa 504326 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 4399) Citur neklasificētie specializētie būvdarbi - Other specialised construction activities n.e.c..
Kredītreitings MEŽSĒTAS 97 SIA ir AA (Laba kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 23677 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Krdītspējīgs

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma