Miredo, SIA

Adrese: Līvānu nov., Līvāni, Celtniecības iela 13
Reģ.Nr: 55403039121   Reģ.Datums: 2014-01-30       Aktīvs

Šim uzņēmumam ir Visaugstākā kredītspēja.


Uzņēmums Miredo SIA tika reģistrēts 30.01.2014.
Uzņēmuma statuss ir aktīvs .
Darbinieku skaits uzņēmumā 2020.g. bija 2. Darbinieku skaits palika nemainīgs salīdzinājumā ar 2019.g.
Neto pārdošanas apjoms par 2020.g. bija 1778981 EUR. Neto pārdošanas apjoms Miredo SIA pieaudzis salīdzinājumā ar 1396168 EUR 2019.g.
Peļņa par 2020.g. ir 109299 EUR. Peļņa samazinājās salīdzinājumā ar 234348 EUR 2019.g.
Uzņēmuma darbības veids ir (NACE2: 1072) Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana - Manufacture of rusks and biscuits, manufacture of preserved pastry goods and cakes.
Kredītreitings Miredo SIA ir AAA (Augstākā kredītspēja). Ieteicamais kredītēšanas limits ir 160108 EUR.

Kāds ir mana uzņēmuma reitings?

Kā šis reitings var palīdzēt man pārdot savus produktus Eiropā?

Ja jums ir nepieciešams saņemt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzu, informējiet mūs, un mēs sazināsimies ar jums.

REITINGA LĪMEŅI

aaa

Visaugstākā kredītspēja

Minimāls kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 9% no neto apgrozījuma

aa

Laba kredītspēja

Zems kredītrisks

Rekomendējamais kredītlimits - 6% no neto apgrozījuma

a

Pozitīva kredītspēja

Pozitīva kredītspēja

Rekomendējamais kredītlimits - 3% no neto apgrozījuma