D&B BIR – Biznesa uzziņas par kompānijām

D&B biznesa izziņas struktūra

PARAUGS

Efektīva risku pārvaldīšana ir liels ieguldījums kompānijas rentabilitatē.
Pircēju parādi sastāda līdz 40% no kompānijas apgrozāmiem līdzekļiem un daudzos gadījumos ir pats lielākais nedrošo aktīvu veids.
Kompānijas D&B biznesa uzziņas ir noderīgs instruments, lai noteiktu kompānijas finasiālo stāvokli un tās var saņemt no vairāk nekā 200 valstīm.
Informācija, ko satur katra uzziņa, ir atkarīga no katras konkrētas valsts likumdošanas un biznesa vides. D&B biznesa uzziņa satur aktuālu informāciju par kompāniju darbību un finansēm, kura ir pietiekoša, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par apstākļiem un termiņiem, darījumu veikšanai ar attiecīgo kompāniju. Informācijas veidi, kuri parasti ietverti D&B biznesa uzziņā:

 • Identifikācija
 • D-U-N-Sreg;Numurs
 • Kompānijas reģistrācijas numurs
 • Kompānijas nosaukums
 • Reģistrācijas adrese
 • Biroja adrese
 • Telefons/fakss/elektroniskais pasts
 • Vērtējumi
 • D&B reitings
 • Rekomendējamais maksimālais kredīts
 • Maksājumu kārtošanas termiņi
 • Vispārējie dati
 • Darbinieku skaits
 • Darbības veids
 • Īpašuma forma
 • Dibināšanas gads
 • Publiskojamā informācija
 • Tiesu nolēmumi, noprotestētie vekseļi, likvidācijas, bankroti, u.c.
 • Bankas
 • Vadītāji
 • Uzvārds, ieņemamais amats
 • Finansu informācija
 • Finansu atskaite
 • Salīdzinoši finansiālie rādītāji (par 3 gadiem)
 • Kapitāls
 • Pārdošanas apjoms
 • Peļņa/zaudējumi
 • Pašu kapitāls
 • Efektivitātes rādītāji
 • Maksājumu kārtošanas termiņi
 • Korporatīvā struktūra
 • Vēsture un operācijas
 • Preses analīze