D&B reitings

D&B reitings ir viens no noderīgākajiem instrumentiem, lemjot par kreditēšanas noteikumiem!

Tas ir īss norādītājs par risku, kurš iespējams, kārtojot biznesa darījumus ar attiecīgo kompāniju

Piemērs (I daļa) – D&B reitings 5A 4

D&B reitings sastāv no divām daļām: Finansiālā stāvokļa indikators (piemērā uzrādīts kā 5A) Riska indikators (piemērā uzrādīts kā 4)

Finansiālā stāvokļa indikators

Finansiālā stāvokļa indikators tiek noteikts, par pamatu ņemot pašu kapitālu vai apsekojamās kompānijas akcionāru kapitālu. Ja ir pieejami abi skaitļi, tad finansiālā stāvokļa notiekšanai, pirmkārt, izmanto pašu kapitālu.

Pašu kapitāla pamatā Akcionāru kapitāla pamatā
5A  Finansiālais stāvoklis 60 + miljoni 5AA  Finansiālais stāvoklis 60 + miljoni
4A Finansiālais stāvoklis 25 - 60 miljoni 4AA Finansiālais stāvoklis 25 - 60 miljoni
3A Finansiālais stāvoklis 12-25 miljoni 3AA Finansiālais stāvoklis 12-25 miljoni
2A Finansiālais stāvoklis 2,5-12 miljoni 2AA Finansiālais stāvoklis 2,5-12 miljoni
1A Finansiālais stāvoklis 1,2-2,5 miljoni 1AA Finansiālais stāvoklis 1,2-2,5 miljoni
A Finansiālais stāvoklis 600,000-1,2 miljoni   AA Finansiālais stāvoklis 600,000-1,2 miljoni
B Finansiālais stāvoklis 345,000 - 600,000 BB Finansiālais stāvoklis 345,000 - 600,000
C Finansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000 CC Finansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000
D Finansiālais stāvoklis 120,000 - 175,000 DD Finansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000
E Finansiālais stāvoklis 60,000 - 120,000 EE Finansiālais stāvoklis 60,000 - 120,000
F Finansiālais stāvoklis 35,000 - 60,000 FF Finansiālais stāvoklis 35,000 - 60,000
G Finansiālais stāvoklis 15,000 - 35,000 GG Finansiālais stāvoklis 15,000 - 35,000
H Finansiālais stāvoklis 0 - 15,000 HH Finansiālais stāvoklis 0 - 15,000

Citi izmantojamie kodi:
 • N - Finansiālais stāvoklis negatīvs
 • O - Finansiālais stāvoklis nav nosakāms
 • NB - Jauna firma, kas strādā mazāk par diviem gadiem
 • NQ - Firma pārtraukusi darbību
Riska indikatora nozīmes

Riska indikatora nozīmes tiek noteiktas, izmantojot tās Biznesa atskaites nodaļas, kuras norāda uz to, kā kompānija izpilda savas saistības.

Riska indikators Saistības neizpildīšanas risks Interpretācija
1 Minimāls risks Iespējama sadarbība uz piedāvātajiem noteikumiem
2 Neliels risks Sadarbība iespējama
3 Vairāk nekā vidējs risks Sadarbība iespējama, bet nepieciešams pastāvīgs monitorings par kompānijas finansiālo stāvokli
4 Liels risks Jāiegūst īpašas garantijas pirms kreditēšanas
5 Insufficient Par maz informācijas lēmuma pieņemšanai D&B nav publiskas vai citas atbilstošas informācijas, lai noteiktu kompānijas aktivitāti


Sīkāk par Riska indikatoru:

 • Teicami apstākļi (1)
  Šis vērtējums tiek dots kompānijām ar absolūti stabilu kredīta un finansiālo stāvokli. Nav riska, kas saistīts ar šīs kompānijas kreditēšanu, vai ir ļoti neliels – kompānija nomaksā rēķinus laikā.
 • Labi apstākļi (2)
  Šis vērtējums tiek dots finansiāli stabiliem koncerniem, kuriem nav laikā nenomaksātu rēķinu piegādātājiem. Risks, lai kreditētu šādu kompāniju, ir mazs un var būt klasificēts kā parasts tirdzniecības risks.
 • Apmierinoši apstākļi (3)
  Šis vērtējums tiek dots koncerniem, kuri sākotnēji liekas finansiāli stabili, bet tomēr atklājas laikā nenomaksāti rēķini vai darba kapitāla deficīts vai zaudējumi. Risks, kas saistīts ar šīs kompānijas kreditēšanu, ir lielāks un klasificējams kā ievērojams tirdzniecības risks, kurš saistīts ar aizkavētiem maksājumiem.
 • Slikti apstākļi (4)
  Šis vērtējums tiek dots koncerniem ar zināmām finansiālām problēmām. Zaudējumi vairāku gadu laikā; darba kapitāla deficīts ir liels, negatīvs pašu kapitāls, kas turpina samazināties, tiesu piedzinumi, maksājumu aizturējumi u.c. Risks, kas saistīts ar šādas kompānijas kreditēšanu ir liels.
 • Risks nav noteikts (-)
  Šis vērtējums koncerniem tiek dots, ja zināmā informācija ir nepietiekama, lai iegūtu priekšstatu par apstākļiem, finansiālo stāvokli vai maksājumu vēsturi. Koncerns, kuram nav telefona numura, arī saņem novērtējumu (-).

Piemēram, 2.daļa: D&B reitings 5A 4

Tādā veidā šinī piemērā reitings piedāvā kompāniju ar finansiālo stāvokli 60+ miljoni (acīmredzot, dibināts ar pašu kapitālu) un sliktos apstākļos ar ievērojamu riska līmeni. Piegādātājam pirms kredītēšanas ieteic iegūt atbilstošas garantijas.