International Risk & Payment Review™

International Risk & Payment Review™

Politisku, komerciālu un ekonomisku risku analīze 130 pasaules valstīs [Paraugs]

D&B izdevums “International Risk & Payment Review” (starptautisks risku un maksājumu apskats) ir labs palīgs starptautskajām korporācijām un investoriem sagatavoties iespējamam riskam, slēdzot darījumus 130 pasaules valstīs. Šis ikmēneša izdevums pēta ekonomiskos, politiskos un komerciālos riska faktorus, kas var iespaidot tirdzniecību un satur šādus rādītājus:

  • Maksājumu termiņi un kavējumi
  • Valūtas kursa svārstības
  • Unikāls D&B valstu riska indikators, kas ļauj salīdzināt iespējamos riska faktorus biznesa kārtošanai konkrētā valstī ar citām valstīm.

Novērtējums par katru valsti ietver prognozi diviem gadiem uz priekšu, kas atvieglo pastāvīgu biznesa risku vadību.

D&B izdevumu “International Risk & Payment Review” izstrādājuši un sastādījuši starptautski D&B kompānijas analītiķi, izmantojot D&B globālo informācijas savakšānas tīklu. Katras konkrētas valsts detalizētākai apskatei tiek piedāvāts D&B atsevišķs izdevums Full D&B Country Reports. D&B izdevumu “International Risk & Payment Review” var pasūtīt uz gadu un izvēlēties sev vēlamo formātu no šādiem variantiem:

  • Drukāts ikmēneša žurnāls
  • Interneta versija