Новости

Tikai 2% Latvijas uzņēmumu atbilst augstākajam kredītspējas līmenim AAA

04.11.2020 / Juris Rožkalns, SIA Datu Serviss, komercdirektors

Mūsdienu uzņēmējdarbības vide prasa lēmumus par kredītiem pieņemt ātri un precīzi, tāpēc ir noderīgi, ja ir pieejama uzticama datubāze, kas ļauj novērtēt klientu kredītspēju. Tā kreditēšana kļūst arvien automatizētāka, savukārt kredītriska modeļiem jābūt arvien ticamākiem un jāsaglabā augsta kvalitāte. Mums ir laba ziņa - “Bisnode Latvija” uzsāk darbu ar Skandināvijā populārākās uzņēmumu kredītspējas novērtēšanas sistēmu AAA. Kas ir AAA uzņēmumu kredītreitings?

Mūsu valstī gan preču, gan makroekonomikas līmenī AAA reitings jau ir nostabilizējies, savukārt komercdarbībā – uzņēmumu vērtēšanā - izmanto visdažādākos kritērijus un novērtējuma skalas. Visbiežāk ar kredītspējas vērtējumu uzņēmuma nodarbojas finanšu un / vai juridisko zinātņu speciālists, kurš jau ieguvis praktisku pieredzi, papildus tam tiek analizēta arī sadarbības vēsture (ja tāda ir). Latvijā ir vairākas aģentūras, kas  piedāvā profesionālu kredītreitingu novērtējumu, taču novērtējuma skalas ir atšķirīgas – kādam no 100 līdz 500,  citam no 250 līdz 900 , E-A utml. Bez tam principi tiek definēti atšķirīgi, dažos reitingos, piemēram, “200”  ir laba maksātspēja, citos – zema kredītspēja. Lai to visu izprastu un orientētos, nepieciešama rūpīga izpēte un iedziļināšanās.

Uz šīs sadrumstalotības un sarežģītības fona vienkāršais AAA kredītreitinga skalas modelis ir ieguvis atpazīstamību un popularitāti gan Skandināvijā, gan Igaunijā un citās valstīs, kur darbojas “Bisnode” grupas uzņēmumi. No 2019 gada AAA kredītreitings ir pieejams arī Latvijā.

Lai uzturētu aktuālu kredītreitingu, ik dienas apstrādājam milzīgu datu apjomu par Latvijas uzņēmumiem, izmantojot dažādus informācijas avotus:

AAA_avoti.JPG

Reitinga aprēķins tiek veidots, balstoties uz četriem informācijas pamata blokiem. Analīzi un katra kritēja ietekmes svaru nosaka skandināvu eksperti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi.

AAA_faktori.JPG

Analīzes rezultātā konstatējām, ka uz 2019.gada janvāri :

  • AAA augstākam kredītspējas novērtējumam atbilst 2% jeb ~4000 Latvijas uzņēmumu;
  • AA otram augstākam kredītspējas novērtējumam atbilst 4,5% ~9000 Latvijas uzņēmumu.

AAA_rezultati.JPG

AAA reitinga skalas priekšrocības

AAA reitinga skalas popularitātes pamatā ir vienkāršība – novērtējuma princips ir ērti un viegli saprotams ikvienam, gluži kā 10 baļļu vērtējuma sistēma skolās. Vienlaikus AAA reitinga skalai ir plašs pielietojums, piemēram, patēriņa preču grupā to var izmantot gan autoriepu (degvielas ekonomija, saķere uz slapja ceļa, trokšņu līmenis), gan sadzīves tehnikas - trauku mazgājamās mašīnas (enerģijas, ūdens patēriņš, trokšņu līmenis) un pat parasto bateriju novērtēšanai.

AAA kredītspējas vērtējums makroekonomikā, tostarp valstu un lielu korporāciju, kas emitē vērtspapīrus, līmenī, tiek izmantots jau vairāk nekā 100 gadus, to pielieto arī visā pasaulē pazīstamas kredītreitinga aģentūras kā “Moody’s”, “Standard&Poor’s”, “Fitch” u.c. Vērtējuma skala dažādos gadījumos ir nedaudz atšķirīgas, taču pamata princips ir viens – AAA ir visaugstākais novērtējums, tam seko AA, A, BBB, BB utt., visbeidzot D jeb default nozīmē saistību neizpildi.

Latvijas kredītreitinga attīstību pa gadiem un dažādām aģentūrām var aplūkot Trading Economics mājas lapā. 

Piedāvājam sadarbību!

Tūkstošiem uzņēmumu katru dienu izmanto mūsu novērtēšanas sistēmu, lai ātri pieņemtu drošus un ekonomiski izdevīgus lēmumus. Izmantojot saprotamo AAA modeli, operatīvi var iegūt informāciju par konkrēta uzņēmuma kredītspēju un atbilstošajiem kredīta limitiem. Tas ļaus pārliecinoši pateikt "jā" lielākajai daļai klientu, jo ir saprotams, kad lūgt avansa maksājumu un kad ierobežot vai palielināt kredīta summu.

BISNODE AAA kredīta novērtēšanas sistēma palīdz optimizēt kredītriskus un pieņemt drošus, stabilus un riskantus biznesa lēmumus. Novērtēšana ir mūsu kredītu pārvaldīšanas sistēmas būtība un tās sākumpunkts, ir iespējams pārvaldīt jaunus klientus un reaģēt uz pašreizējo klientu kredītspējas samazināšanos.

 

Par “Bisnode”

SIA “Datu serviss” ir “Bisnode Group” uzņēmums, kas ir vadošā datu un analītikas kompānija Ziemeļu un Centrālajā Eiropā. Tā 19 valstīs nodarbina vairāk nekā 2100 darbiniekus. Uzņēmums palīdz saviem klientiem atrast, pārbaudīt un pārvaldīt juridisko personu datus, noteikt un monitorēt to kredītreitingu. Sadarbībā ar pasaulē lielāko kredītbiroju “Dun & Bradstreet” uzņēmumiem Latvijā piedāvājam kredītiziņas no vairāk nekā 220 pasaules valstu datu bāzes, kurās ik dienas tiek veikti 5 miljoni atjaunojumi par vairāk nekā 300 miljoniem uzņēmumu ierakstiem.

Vairāk par “Bisnode Latvia” uzzināsiet: www.bisnode.lv un www.creditreports.lv.